Bent u, of is uw familielid, kortgeleden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht? Mogelijk zijn in de ambulance enkele gegevens verzameld ten behoeve van een wetenschappelijk onderzoek naar het herkennen van patiënten met een acute beroerte in de ambulance (de PRESTO-studie). Dit onderzoek wordt gecoördineerd vanuit de afdelingen Neurologie van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en het Erasmus MC in Rotterdam.

Hieronder vindt u meer informatie over dit onderzoek, over de gegevens die verzameld worden en over de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen het gebruik van deze gegevens.

Het doel van de PRESTO-studie is om patiënten met een ernstige beroerte, die wordt veroorzaakt door een afsluiting van een grote slagader in het hoofd, vóór aankomst in het ziekenhuis te kunnen herkennen. Vroege herkenning van dit type beroerte is belangrijk, omdat patiënten dan direct naar het juiste ziekenhuis kunnen worden gebracht voor gespecialiseerde behandeling. Het is de verwachting dat de behandeling hierdoor sneller kan worden gegeven. Snelle behandeling is belangrijk omdat de kans op herstel na de beroerte hierdoor wordt vergroot. U, of uw familielid, heeft zelf geen voordeel van deelname aan dit onderzoek. Voor toekomstige patiënten zal het onderzoek nuttige gegevens opleveren.

De ambulanceverpleegkundige vermoedde dat er bij u, of uw familielid, sprake was van een beroerte. Daarom bent u, of is uw familielid, door de ambulanceverpleegkundige lichamelijk onderzocht om de ernst van de mogelijke beroerte in te schatten. De bevindingen van dit lichamelijk onderzoek zijn samengevat in de PRESTO-score. De PRESTO-score van u, of uw familielid, is in het kader van de PRESTO-studie vastgelegd. Daarnaast zal nog bij het ziekenhuis worden nagegaan of er daadwerkelijk sprake was van een ernstige beroerte of dat er een andere diagnose werd gesteld. Ook zullen bij het ziekenhuis gegevens over de behandeling en het verloop van een eventuele ziekenhuisopname worden opgevraagd.

De Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van het Erasmus MC heeft voor dit onderzoek een verklaring ‘niet WMO-plichtig onderzoek’ afgegeven. Dat betekent dat dit onderzoek door de onderzoeker is aangemeld bij de METC en niet valt onder de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

U kunt ervan verzekerd zijn dat al uw gegevens vertrouwelijk behandeld worden. De gegevens die voor het PRESTO-onderzoek zijn verzameld, zullen worden gecodeerd voordat ze naar een centrale computer van het Erasmus MC worden gestuurd. Dit betekent dat alleen het onderzoeksteam weet welke medische gegevens bij die code horen. Uw gegevens worden in anonieme vorm verwerkt. De resultaten van het PRESTO-onderzoek zullen gebruikt worden in wetenschappelijke publicaties. Ook in deze publicaties zijn uw persoonlijke gegevens niet herkenbaar.

Wij respecteren het wanneer u niet wilt dat uw gegevens, of die van uw familielid, voor het onderzoek gebruikt worden. U kunt bezwaar indienen door dit telefonisch of per e-mail door te geven aan het onderzoeksteam. U hoeft niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. Uw gegevens zullen direct verwijderd worden.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met het onderzoeksteam.
E-mail: presto@erasmusmc.nl
Telefoonnummer: 010-7043818 (bereikbaar tijdens kantooruren)