Het doel van de PRESTO-studie is het verbeteren van de zorg voor patiënten met een herseninfarct door middel van efficiëntere en effectievere prehospitale selectie van kandidaten voor een trombectomie.

Specieke doelstellingen zijn:

  1. Prospectief valideren van verschillende prehospitale stroke scores afgenomen door ambulanceverpleegkundigen, om te bepalen hoe betrouwbaar de kans op een proximale intracraniële occlusie in de ambulance voorspeld kan worden en welke score hiervoor het meest geschikt is.

  2. Ontwikkelen van een online applicatie op basis van de best presterende score en andere relevante variabelen zoals klinische parameters en real-time reistijden naar de verschillende ziekenhuizen.

  3. Integreren en toetsen van deze applicatie in het regio protocol van de ambulancediensten en dit protocol implementeren in de regio Rotterdam en Zuidwest-Nederland.

  4. Evalueren van de kosteneffectiviteit van het gebruik van deze applicatie voor de prehospitale triage van patiënten met de verdenking op een acute beroerte.

  5. Observationeel onderzoek om in kaart te brengen hoeveel patiënten in aanmerking komen voor een mechanische trombectomie, hoeveel (onnodige) overplaatsingen er plaatsvinden, en hoe vaak er sprake is van een zogenaamde 'stroke-mimic' bij triage door de ambulance.