Belangrijke links


  • Instructiefilm PRESTO-score [ Youtube ]

Veelgestelde vragen


De term 'beroerte' wordt gebruikt voor verschillende diagnoses: een herseninfarct, een hersenbloeding, maar ook een TIA. Dit zijn diagnoses die pas gesteld kunnen worden na een scan in het ziekenhuis. Indien een patient acute neurologische uitval heeft, blijkt dit in ongeveer de helft veroorzaakt door een herseninfarct, de andere helft zijn patiënten met een hersenbloeding, TIA of andere diagnoses, ook wel 'stroke-mimics' genaamd, zoals bijvoorbeeld epilepsie of een conversiestoornis. De PRESTO-studie is met name van belang voor patiënten die een herseninfarct blijken te hebben..

Bij een herseninfarct is er een propje of stolsel vastgelopen in een van de bloedvaten in het hoofd. Er zijn twee verschillende behandelingen in de acute fase van het herseninfarct: 

 1) Trombolyse, intraveneuze bloedverdunners. Deze behandeling kan worden gestart tot 4.5 uur na het ontstaan van de uitval. 

 2) Trombectomie, een intra-arteriële behandeling (IAT). Hiermee wordt met een katheter via de lies het stolsel uit het bloedvat in de hersenen verwijderd om de doorbloeding te herstellen. Dit is alleen mogelijk indien er op beeldvorming van de hersenvaten een 'intracraniële stop' wordt gezien. Deze behandeling is zeer effectief als hij wordt toegepast binnen 6 uur na het ontstaan van de uitval. Slechts 30% van de patiënten met een herseninfarct heeft een behandelbare stop en deze behandeling kan dus niet bij iedereen uitgevoerd worden. Deze behandeling wordt alleen uitgevoerd in speciale interventiecentra, zoals het Erasmus MC en het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Time is brain. Hoe langer het duurt voordat behandeling is gestart, hoe meer hersencellen er verloren gaan. We weten dat er veel kostbare tijd verloren gaat bij de overplaatsing van patiënten die van een perifeer stroke centrum naar een interventiecentrum gebracht moeten worden als er een intracraniële stop blijkt te zijn. Daarom willen we onderzoeken of er een manier is om al in de ambulance, dus prehospitaal, een selectie te maken van patiënten die een grote kans hebben om voor een trombectomie in aanmerking te komen.

Nee, in de eerste fase moeten we de score nog testen op gevoeligheid, we weten nog niet wat we voor consequenties kunnen verbinden aan de score. Het transport van patiënten gaat dus nog volgens protocol, maar als we snel veel patiënten kunnen includeren kunnen we hopelijk over niet al te lange tijd overschakelen op gericht transport.

Bij iedere patiënt van 18 jaar of ouder met nieuwe acute neurologische uitval, met minstens 1 punt afwijkend op de FAST-test. Ook moet het glucose >2.5 zijn.

De PRESTO-score bestaat uit de bevindingen van het lichamelijk onderzoek van de patiënt. Alle onderdelen van de score zijn te vinden op de zakkaartjes, en komen tijdens het invullen voorbij. In het instructiefilmpje worden deze onderdelen verder uitgelegd.

Het liefst voor of tijdens de rit, als dit niet lukt mag het eventueel ook achteraf, direct na de rit. Als je het achteraf invult laat je dan niet beïnvloeden door de eventuele diagnose of bevindingen in het ziekenhuis. De score kan alleen goed getest worden als het volledig is gebaseerd op de kennis en score prehospitaal.

Deze kan ingevuld worden via de snelkoppeling die is geïnstalleerd op alle telefoons (Zuid-Holland Zuid) of alle iPads (Rotterdam-Rijnmond). Het enige wat je nodig hebt is het ritnummer, het wachtwoord, hoe lang de patiënt al uitval heeft/wanneer voor het laatst goed gezien, en de bevindingen zoals getest bij de patiënt. Rotterdam-Rijnmond: Indien de link of internet niet werkt, kan de PRESTO-score als back-up op papier ingevuld worden, om geen patiënt te missen. Deze vindt je op dezelfde plek als de informatieformulieren, in de la bij de ambuballon. Zorg ervoor dat je deze na de rit in het postvak van de verpleegkundig specialist legt.

Nee, dat hoeft niet. Wel is het van belang het patiënteninformatieformulier mee te geven als de patiënt naar het ziekenhuis wordt gebracht zodat patient en/of familie later rustig kunnen teruglezen over de PRESTO-studie. De enveloppen met informatie zijn te vinden bij de traumaberen (Zuid-Holland Zuid) of in de la van de ambuballon (Rotterdam-Rijnmond).

De vragenlijsten komen bij ons binnen. Uiteindelijk gebruiken we het ritnummer om de patiënt te koppelen aan de gegevens uit het ziekenhuis: we verzamelen informatie over de diagnose, de behandeling en het verloop in het ziekenhuis. Op deze manier kunnen we onderzoeken hoe betrouwbaar de score is. Als we alle resultaten hebben verzameld, willen we de score implementeren in een beslismodel om in de ambulance te gebruiken voor de triage van patiënten. Dit zal in een latere fase van de studie zijn.